Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag, ongewenste omgangsvormen zijn zo oud als de mensheid. Het is er altijd geweest. Gelukkig komt dit gedrag in de huidige tijd veel meer in de openbaarheid. De drempel om het naar buiten te brengen is ook veel lager geworden. We beseffen nu veel meer, met de normen en waarden van deze tijd, dat ertegen opgetreden moet worden. Binnen een sportvereniging, met leden oud en jong met trainers en begeleiders, zijn er heel veel onderlinge contacten, voor, tijdens en na het sporten. Helaas blijkt dit ook gelegenheid te kunnen geven voor ongewenst gedrag.


Met deze notitie willen we allen die betrokken zijn bij onze sportvereniging erop wijzen wat wij er onder verstaan en hoe we binnen onze verenigingsactiviteiten ermee om willen gaan. Overheid en de sportkoepels, waaronder Badminton Nederland willen ook dat we actief beleid voeren op dit punt.


Naam vertrouwenspersoon: 


Harry Isfordink


Bereikbaar via: 


vcp@bcculemborg.nl 


Het volledige document: