Lidmaatschap

   Contributie

De prijzen zijn goedgekeurd bij de algemene ledenvergadering.

De prijzen gelden per 01-01-2019.

De eerste drie keer kun je gratis meespelen om te kijken of je lid wil worden.

SENIOR-LID


- Speelt met nylon of veren shuttle.

- Mag op alle dagen spelen.


€ 195,00 per jaar

€ 51,00 per kwartaal


Senior-lid met competitie of training zijn de bijkomende kosten per jaar:


€ 145,00 competitie veer

€ 97,50 competitie nylon

€ 82,00 training veer

€ 56,50 training nylon


De beginnerstraining is op dinsdagavond vanaf ongeveer 20:30.

De beginnerstraining kost € 10,00 voor 10 lessen. Af te rekenen bij de trainer.JEUGDLID


- Speelt op dinsdagavond.

- Mag spelen op vrijdagavond


€ 137,50 per jaar

€ 36,00 per kwartaal


Jeugdlid met competitie zijn de bijkomende kosten per jaar:


€ 113,00 competitie jeugd veer

€ 61,50 competitie jeugd nylon

KORTING


Vanaf het 3e inwonende gezinslid geldt een korting van € 50,00 per gezin per jaar.


INSCHRIJFFORMULIER
Het ingevulde formulier kun je opsturen naar secretariaat@bcculemborg.nl.

AANVULLENDE INFORMATIE


  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. 
  2. Opzeggen per e-mail of brief bij de secretaris van de vereniging. een opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van de secretaris. In afwijking op de statutaire regels (opzegtermijn 1 jaar) kan per kwartaal worden opgezegd. Opzeggen kan tot 1 maand voor het nieuwe kwartaal.
  3. U bent verplicht de contributie vooruit te betalen vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten, bij voorkeur via automatische incasso. Bij andere betaalwijzen ontvangt u een factuur en worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 3,00 per factuur).
  4. Leden onder de 18 jaar moeten het inschrijfformulier door een van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen.
  5. U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
  6. Bij de keuze voor jaarbetaling wordt eenmalig de periode ingangsdatum-einde jaar in rekening gebracht.
  7. Een lid verleent tot wederopzegging machtiging aan de Badminton Club Culemborg op per de 25e van de eerste maand van de gekozen betalingsperiode een bedrag af te schrijven wegens contributie en/of competitie- dan wel trainingsbijdrage.