Lidmaatschap

Contributie

Senioren: 


Lidmaatschap , betaling per jaar                        € 195,00

Lidmaatschap, betaling per kwartaal                  €  51,00


Aanvullende bedragen per jaar: 

Competitie spelers:                                             € 145,00 (veren shuttle)

                                                                            €   97,50 (nylon shuttle)


Trainende spelers (geen competitie):                 €   82,00 (veren shuttle)

                                                                            €   56,50 (nylon shuttle)


Junioren: 


Lidmaatschap , betaling per jaar                        € 137,50

Lidmaatschap, betaling per kwartaal                  €  36,00


Aanvullende bedragen per jaar:

Competitie spelers:                                             € 113,00 (veren shuttle)

                                                                            €   61,50 (nylon shuttle)


Trainende spelers (geen competitie):                 geen extra bedragLedenadministratie: 


Henk Matena

Opzeggingen, wijzigingen:

Per e-mail naar: 

secretariaat@bcculemborg.nl

Aanmelding: 

Download het inschrijfformulier via onderstaande knop, vul deze in en mail deze daarna naar  secretariaat@bcculemborg.nl

Aanvullende informatie:


  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.
  • Opzeggen of wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de secretaris per e-mail. Een opzegging is pas een feit als de secretaris deze per e-mail of brief bevestigd heeft. 
  • Na een jaar lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden. De opzegging dient dan wel 1 maand voor het begin van het nieuwe kalenderkwartaal gedaan te zijn.
  • Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt tot wederopzegging een machting verleend tot automatische incasso van de contributie. De machtiging wordt via het aanmeldingsformulier gegeven. 
  • De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd, incassering vindt plaats in de 1e maand van het jaar dan wel kwartaal, rond de 25e.
  • De aanvullende bijdragen worden ineens geincasseerd in de laatste maand van het kalenderjaar.  
  • Leden jonger dan 18 jaar moeten het inschrijfformulier (inclusief de machtiging tot automatische incasso) door een van de ouders/verzorgers te laten tekenen.
  • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
  • Bij lid worden gedurende het kalenderjaar is de contributie naar rato verschuldigd
  • Vanaf het 3e inwonende gezinslid geldt een korting van € 50,00 per gezin per jaar.