BCC
OVER ONS

BestuurBestuur en vrijwilligers.


Zonder bestuur of mensen die zich vrijwillig inzetten voor BCC kunnen we de club niet draaiende houden. Natuurlijk willen we hard trainen, goed spelen en activiteiten ondernemen.

Maar daarvoor hebben we wel wat mensen nodig. Wij zetten ons graag in voor de club, de leden en de sport en doen ons best alles in goede banen te leiden. Wij zijn door jou gekozen aangenaam kennis te maken.  BESTUUR
  Voorzitter - Vacant
  Johan Wouters - Secretaris
  Margriet Peterse - Penningmeester
  Henk Matena - Algemeen bestuurslid
  Rick Paap - Algemeen bestuurslid

  COORDINATOREN
  Rick Paap - TC
  Stefan Baumgartner - TC
  Jacqueline Staveren-Sleurink - TC / Kantine
  Margaretha Scheurwater - TC / Competitie CCP
  Laura van Beurden - TC / Jeugdspelers
  Jannie Sap - Woensdaggroep
  Johan Wouters - Recreanten

  TRAINERS
  Rick Paap
  Stefan Baumgartner
  David Noja
  Jacqueline Sleurink
  Laura van Beurden
  Boetje Selanno


Vrijwilligers. Elke club is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Actieve leden die zich voor tal van taken binnen de club willen inzetten zorgen ervoor dat iedereen een prettige tijd kan hebben. Bij BCC zijn maar liefst 10 vrijwilligers regelmatig in de weer.

Wil jij je ook aanmelden als vrijwilliger doe dat dan via de contact pagina.


195,00

SENIORLID

137,00

JUNIORLID

137,00

WOENSDAGLID

82,00

COMPETITIE

SENIORLID


195,00 per jaar
51,00 per kwartaal


JUNIORLID


137,00 per jaar
36,00 per kwartaal


WOENSDAGLID


137,00 per jaar
36,00 per kwartaal


BIJDRAGE


145,00 competitie veren
82,00 spelend met veren


VERTROUWENSPERSOON

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.


ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN ZIJN ZO OUD ALS DE MENSHEID. HET IS ER ALTIJD GEWEEST.


Gelukkig komt dit gedrag in de huidige tijd veel meer in de openbaarheid. De drempel om het naar buiten te brengen is ook veel lager geworden. We beseffen nu veel meer, met de normen en waarden van deze tijd, dat ertegen opgetreden moet worden. Binnen een sportvereniging, met leden oud en jong met trainers en begeleiders, zijn er heel veel onderlinge contacten, voor, tijdens en na het sporten. Helaas blijkt dit ook gelegenheid te kunnen geven voor ongewenst gedrag.

Met deze notitie willen we allen die betrokken zijn bij onze sportvereniging erop wijzen wat wij er onder verstaan en hoe we binnen onze verenigingsactiviteiten ermee om willen gaan. Overheid en de sportkoepels, waaronder Badminton Nederland willen ook dat we actief beleid voeren op dit punt.


Vertrouwenspersoon - Harry Isfordink

BADMINTON CLUB CULEMBORG


INTERWEIJ


Sporthal Interweij
Sportlaan 1, 4102 HM,
Culemborg


PARIJSCH


Sporthal Parijsch
Eendenkooi 3, 4105 TZ,
Culemborg


SECRETARIAAT


Postadres secretariaat
Maasweg 26, 4105 ZL,
Culemborg


BADMINTON
DE LEUKSTE
EN SNELSTE
RACKET SPORT