VAN DE
BESTUURSTAFEL

BestuurONZE AFSPRAKEN


In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hebben we vastgelegd hoe de vereniging bestuurd wordt en wat de regels zijn. Soms moeten we die regels aanpassen (laatste wijziging 11 maart 2022) omdat tijden, mensen en gewoonten nu eenmaal veranderen.

Die aanpassingen worden altijd voorgelegd aan de ALV.

De statuten zijn door de notaris vastgelegd en worden zelden of nooit gewijzigd. We raden je aan de regels eens door te nemen. Nu is dat niet altijd hele spannende leesstof dus hebben we de belangrijkste regels hier op een rijtje voor je gezet.

 • Statuten en het Huishoudelijk Reglement


 • Algemeen beleidsplan We moeten ook vooruit kijken en denken zodat we ook in de toekomst met evenveel plezier kunnen blijven badmintonnen. Daarvoor is het Algemeen Beleidsplan 2020-2022. Tijdens de ALV van mei 2020 hebben we dit plan goedgekeurd. Voor een periode van 80 jaar hebben we onze visie voor de komende jaren vastgelegd.

  Elke twee jaar voorzien we het plan van een update en elk jaar evalueren we of het plan nog voldoet. We gebruiken dit plan als basis voor het Jaarplan. Daarin zetten we de begroting, de afspraken voor komend seizoen en de korte termijn plannen.

 • Algemeen beleidsplan • HUISREGELS

 • We spelen niet op sportschoenen met zwarte zolen.
 • We helpen mee met opruimen wanneer dit kan.
 • We laten de zaal en de kleedruimtes netjes achter.
 • We zijn op tijd voor een training.
 • We melden ons bij verhindering af voor trainingen en wedstrijden.
 • We accepteren en respecteren ieder ander (ongeacht religie, huidskleur of seksuele geaardheid)
 • We respecteren de regels van de badmintonsport
 • We stellen ons altijd sportief en eerlijk op tijdens welke wedstrijd.  Vrijwilligers. Elke club is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Actieve leden die zich voor tal van taken binnen de club willen inzetten zorgen ervoor dat iedereen een prettige tijd kan hebben. Bij BCC zijn maar liefst 10 vrijwilligers regelmatig in de weer.

  Wil jij je ook aanmelden als vrijwilliger doe dat dan via de contact pagina.

 • VERTROUWENSPERSOON

  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.


  ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN ZIJN ZO OUD ALS DE MENSHEID. HET IS ER ALTIJD GEWEEST.


  Gelukkig komt dit gedrag in de huidige tijd veel meer in de openbaarheid. De drempel om het naar buiten te brengen is ook veel lager geworden. We beseffen nu veel meer, met de normen en waarden van deze tijd, dat ertegen opgetreden moet worden. Binnen een sportvereniging, met leden oud en jong met trainers en begeleiders, zijn er heel veel onderlinge contacten, voor, tijdens en na het sporten. Helaas blijkt dit ook gelegenheid te kunnen geven voor ongewenst gedrag.

  Met deze notitie willen we allen die betrokken zijn bij onze sportvereniging erop wijzen wat wij er onder verstaan en hoe we binnen onze verenigingsactiviteiten ermee om willen gaan. Overheid en de sportkoepels, waaronder Badminton Nederland willen ook dat we actief beleid voeren op dit punt.


  Vertrouwenspersoon - Harry Isfordink - vcp@bcculemborg.nl

  PRIVACY WETGEVING

  Algemene Verordening Gegevensverwerking.


  Uw gegevens bij ons in goede handen.


  Badminton club Culemborg (BCC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

  In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BCC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


  € 220

  SENIORLID

  € 160

  JUNIORLID

  € 190

  COMPETITIE SENIOREN

  € 25

  COMPETITIE JUNIOREN

  SENIORLID


  € 220,00 per jaar
  € 19,00 per maand


  JUNIORLID


  € 160,00 per jaar
  € 14,00 per maand


  Competitiebijdrage


  € 190,00 seniorencompetitie (incl. veer) per seizoen
  € 75,00 alleen trainen veer per seizoen


  Competitiebijdrage


  € 25,00 juniorencompetitie per seizoen


  BADMINTON CLUB CULEMBORG


  INTERWEIJ


  Sporthal Interweij
  Sportlaan 1, 4102 HM,
  Culemborg


  PARIJSCH


  Sporthal Parijsch
  Eendenkooi 3, 4105 TZ,
  Culemborg


  SECRETARIAAT


  Postadres secretariaat
  Arsenaal 2, 4106 CA,
  Culemborg


  BADMINTON
  DE LEUKSTE
  EN SNELSTE
  RACKET SPORT